ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลก่อตั้ง โรงเรียนนวดไทย สปาสุรนารี  Suranaree Thai  Massage Spa School

โรงเรียนนวดไทยสปา สุรนารีเป็นโรงเรียนสอนนวดแห่งแรกและหนึ่งเดียวในจังหวัด นครราชสีมา (โคราช)

เป็นโรงเรียนสอนประเภทวิชาชีพ ที่เป็นรูปธรรมที่สามารถนำความรู้ ไปประกอบวิชาชีพได้จริง ทั้งนี้ทั้งนั้นโรงเรียนแห่งนี้ ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ที่สามารถออกใบประกาศนียบัตรได้อย่างถูกต้อง รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ , กระทรวงสาธารณสุข (สบส.) เป็นสถานที่สอบวัดมาตรฐานฝีมือแรงงาน และรับรองการขึ้นทะเบียนโรงเรียนไว้ที่กรมการกงสุล หลักสี่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และก็ขอให้ผู้สนใจทุกท่าน ที่ต้องการจะเรียน ก็ขอบอกเลยว่า ไม่มีอาชีพไหน ที่จะสามารถทำให้เรามีธุรกิจได้ มีรายได้ที่ดีและเราเป็น เจ้านายของตัวเอง เพราะเราเป็นคนควบคุมคุณภาพการบริการ ดีไม่ดีขึ้นอยู่กับตัวเรา อาชีพนี้เป็นที่รู้ดีอยู่ ว่าการทำธุรกิจสปานั้น ลงทุนครั้งเดียว ก็สามารถที่จะสร้างรายไดที่ยั่งยืนอย่างแน่นอน ทางโรงเรียนนวด แล้วไทยสปา สุรนารีหวังว่า จะได้มีโอกาศรับใช้ทุกคนในโอกาส อันใกล้นี้

Image
Image

ผู้อำนวยการโรงเรียน

อาจารย์ กฤตวัฒน์ พชรธนานนท์ (อ.หนุ่ม)

 • ปริญญาตรี การแพทย์แผนไทยบัณฑิต วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)
 • ใบครูแพทย์แผนไทย จากสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
 • ใบประกอบวิชาชีพด้านการนวดไทย
 • ใบประกอบวิชาชีพด้านการผดุงครรภ์ไทย
 • ใบประกอบวิชาชีพด้านเภสัชกรรมไทย
 • ใบประกอบวิชาชีพด้านเวชกรรมไทย
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี)
 • เรียนจบด้านการแพทย์แผนไทย ปี 2542
 • เป็นครูสอนด้านการแพทย์แผนไทย ปี 2547
  -สอนให้ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.อุดรธานี
  -สอนให้ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.สกลนคร
  -สอนให้ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
  -วิทยากรพิเศษ ให้กับสำนักงานสาธารณสุข
  -อาจารย์สอนโรงเรียนนวดแผนไทยและส่งเสริมสุขภาพ อุดรธานี
  -ศึกษาปริญญาโท ด้านแพทย์แผนไทย
  -เป็นวิทยากรสอนที่ นครเวียงจันทน์
  -เป็นวิทยากรพิเศษ ให้กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  -เป็นผู้คุมสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ1
  -เป็นผู้คุมสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 2
  -เป็นผู้ดำเนินการสปา รับอนุญาต จากกรม สบส.
 • คณะกรรมการบริหารสมาคมแพทย์แผนไทย มสธ.
ปริญญาตรี แพทย์แผนไทย มสธ.
อาจารย์ กฤตวัฒน์ พชรธนานนท์ ปริญญาตรีการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
ราณี ไกรกิติการ
ราณี ไกรกิติการครูและผู้จัดการ
เชี่ยวชาญด้านการนวดสปา ผ่านการเรียนหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานนวดไทยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
นางสาวสริยาภรณ์ ศรีวะอุไรครูสปา
เชี่ยวชาญด้านการนวดสปา สำเร็จหลักสูตรสปามาตรฐานฝีมือแรงงาน จากสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และบริการ จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวสุทธาสินี อินทร์พรมพะเนาว์
นางสาวสุทธาสินี อินทร์พรมพะเนาว์ครูสปา
เชี่ยวชาญด้านการนวดสปา สำเร็จหลักสูตรสปามาตรฐานฝีมือแรงงาน จากสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และบริการ จังหวัดเชียงใหม่

ประสบการณ์ความชำนาญระดับมืออาชีพ

โรงเรียนเรา มีความชำนาญด้านการนวดไทยและสปา มายาวนานมากกว่า 20 ปีซึ่งเป็นเหตุผลที่หลายคนเลือกที่จะมาเรียน กับเรา ทั้งในระบบออนไลน์ และมาเรียนที่โรงเรียนนวดไทยสปาสุรนารี
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

เรารู้และเข้าใจว่านักเรียนต้องการอะไร

เรามั่นใจว่านักเรียนของเรา จบออกไปแล้ว สามารถปฏิบัติงานด้านจริง เรามีหลักสูตรที่สอนเข้าใจง่าย สามารถเป็นมืออาชีพได้อย่างแน่นอน