ระเบียบการรับประกาศนียบัตร 3 รูปแบบ

1
การรับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ :
เมื่อนักเรียนเรียนจบทุกบทเรียนแล้ว นักเรียนสามารถรับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ได้เลย
2
ใบประกาศตัวจริงรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ:
เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้ว ให้ติดต่อกับ ครู ทางไลน์ เพื่อขอสอบออนไลน์ ให้ครูผู้สอนดูเมื่อครูผู้สอนดูสามารถทำได้ เราจะทำการส่ง ไปให้ตามที่ได้แจ้งไว้ ตอนสมัครเรียน
3
ใบประกาศรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข สบส.:
นักเรียน ผ่านการเรียนทางออนไลน์ และผ่านการทดสอบผ่าน กล้องLine แต่ นักเรียนต้องการใบรับรองกระทรวงสาธารณสุข นักเรียน ต้องกลับมาที่ไทย ในช่วงที่นักเรียนสะดวก เพื่อเข้ามาเรียนนวดปฏิบัติกับครูจริงที่โรงเรียน ประมาณ 5 วัน จากนั้น นักเรียน จะสามารถรับใบประกาศนียบัตร ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข (สบส) เนื่องจากว่า เป็นระเบียบของการเรียนที่ทาง กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้เป็นเบื้องต้น
4
นักเรียนท่านใดสงสัย สามารถแอดไลน์สอบถามได้:
นักเรียนสามารถ แอดไลน์ ครูหนุ่มได้ ที่ ไอดี numkorat44 หรือโทรไลน์ มาสอบถามได้ ตลอดเวลา ถ้าสายตรง +66821049494 ได้ทุกช่องทาง