หลักสูตรนวดเท้า (Foot foot Reflexology Massage)

หมวดหมู่: Traditional massage
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คุณยังไม่เคยเรียนด้านการนวดมาก่อนใช่ไหม? หรือต้องการทบทวนหรือไม่? จากนั้นหลักสูตรนี้จะตอบโจทย์ให้คุณได้รับพื้นฐานทั้งหมดของกระบวนการนวดเท้าทั้งหมด และเมื่อเรียนจบหลักสูตรนวดเท้าของเราแล้ว คุณจะกลายเป็น มืออาชีพด้านการนวดเท้าอย่างแน่นอน

การเรียนหลักสูตรนวดเท้านี้ มันจะทำให้เราสามารถที่จะดูแลคนใกล้ชิดพ่อแม่ พี่น้อง ครอบครัว ตลอดจนสามารถนำความรู้ด้านการนวดเท้าในการทำงาน ตามร้านหรือสามารถ เปิดกิจการเป็นของตัวเองได้

การที่คุณตัดสินใจเรียนนวดเท้าเพื่อสุขภาพ นี้ มันจะเป็นตัวพิสูจน์ ได้แน่นอนว่าเมื่อเรียนจบจะสามารถ ใช้งานได้จริง

ไม่มีีสิ่งใดจะปิดกั้นไม่ให้คุณเรียนด้านการนวดเท้าได้เลย เพราะ มันคือสิ่งใหม่ หรือสิ่งที่สามารถ ส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป

ทำไมต้องเรียน?

เนื่องด้วยยุคสมัยนี้ การรักษาสุขภาพ หรือการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค หรือ การเอาใจใส่เรื่องสุขภาพ กำลังเป็นเทรนด์ที่มาแรงใน ยุคภาวะการแห่งความเครียดในหน้าที่การงาน ภาวะเศรษฐกิจ หรือเรื่องที่ทำให้เราเครียด วิชานวดเท้านี้จะตอบโจทน์ทางสุขภาพให้กับผู้คนใน ยุค 5.0 อย่างแน่นอน

การเรียนจะสนุกน่าใจ 🙂

พวกเรามั่นใจว่า คณะครูอาจารย์ที่สอนจะมอบความรู้ที่สำคัญซึ่งมันจะน่าสนใจในวิชานี้ และจะทำให้คุณเกิดความรักและชอบในวิชานวดเท้านี้ และคุณจะทำมันได้ดี เมื่อคุณมีครูที่มีประสบการณ์การสอนมายาวนาน

นโยบาย

การฝึกฝนจากครูสอนออนไลน์ของเรา ทุกวัน ที่คุณมีเวลา มันจะตอบโจทน์ได้ดีในการที่จะทำให้คุณสามารถเรียนได้สำเร็จและรับใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนของเรา ด้วยความภาคภูมิใจ “จะรออะไร ก้าวมาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ด้านการนวดเท้ากันเถอะ” ครูกำลังรอพวกเราทุกคนอยู่นะ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • สร้างความเข้าใจพื้นฐานของการเท้าเพื่อสุขภาพ (Foot massage)gเมื่อเรียนหลักสูตรนี้จะมีความรู้ด้านการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ เรียนรู้ข้อห้ามข้อควรระวัง ประโยชน์การนวดเท้า และเมื่อเรียนจบสามารถที่จะนวดให้ญาติ ครอบครัวหรือนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้แน่นอน

เนื้อหาของคอร์ส

กายวิภาคศาสตร์เกี่ยวกับเท้า
กายวิภาคศาสตร์ของเท้า และความผิดปกติเกี่ยวกับเท้า แผนภูมิแสดงจุดเกี่ยวกับอวัยวะบนฝ่าเท้า

  • Draft Lesson
  • Assignments
  • ร่างบทเรียน
  • ร่างบทเรียน

กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
หลักทั่วไปของกฎหมายวิชาชีพ จรรยาบรรณ และบทกำหนดโทษของกฎหมาย หลักจริยธรรม ศีลธรรมและกิริยามารยาท

เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น
การใช้ยาไทยประกอบการนวด ข้อห้ามและประโยชน์วิธีการใช้ในการบรรเทาอาการเกี่ยวกับกระดูกเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ การใช้ยาไทยประกอบการ นวดเท้าและบรรเทาอาการปวด เช่น การประคบสมุนไพร

ประวัติและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนวดฝ่าเท้า
ประวัติความเป็นมาของการนวดฝ่าเท้า ผลการนวดฝ่าเท้า ต่อสุขภาพ ประโยชน์และโทษของการนวดฝ่าเท้า ข้อห้ามและข้อจำกัดในการนวด

การดัดตน
การฝึกปฏิบัติและการเรียนรู้วิธีการ ขั้นตอน ประโยชน์ข้อควรระวังต่าง ๆ ในการปรับโครงสร้างร่างกายด้วยการใช้ท่าฤาษีดัดตนพื้นฐาน ๑๕ ท่า ประโยชน์ข้อแนะนำและข้อควรระวัง การฝึกลมหายใจ

การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ
การจัดเตรียมความพร้อมของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ขั้นตอนและวิธีการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ผลจากการนวดฝ่าเท้า ประโยชน์และข้อระวังของการนวดฝ่าเท้า