ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

1
อ่านระเบียบทั่วไปเกี่ยวกับการเรียน
ให้ผู้เรียนศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการเรียน เกี่ยวกับใบประกาศนียบัตร รวมถึง ดูเกี่ยวกับ ภาพรวม
2
เลือกครอสเรียนที่เราสนใจเรียน
ให้ผู้เรียนเลือกครอสเรียน โดยการ เก็บคอรสเรียนไว้ในตะกร้าสินค้า หากมีหลายวิชา ก็สามารถเก็บรวมกันไว้ แล้วก็ เช็คเอ้าท์ พร้อมกันทุกวิชา
3
ขั้นตอนการเช็คเอ้าท์
ให้ผู้เรียนตรวจสอบความถูกต้องของครอสเรียนที่เราเลือก หาก ไม่ถูกต้องสามารถ กด เครื่องหมาย กากบาท หน้า ครอสเรียนในตะกร้าของเราและกับไปเลือกครอสเรียน อีกครั้งหนึ่ง
4
ติ๊กเลือกระบบการส่งใบประกาศ
ให้ผู้เรียนเลือกระบบการส่งใบประกาศ ตัวจริงให้กับนักเรียน ซึ่งนักเรียนมีตัวเลือกหลายตัวเลือกเช่น การรับใบประกาศทางออนไลน์ คือสามารถพิมพ์จาก ระเบบได้ เมื่อเราเรียนจบ และสามารถเลือกมารับที่ประเทศไทย หรือให้ญาติมารับได้ ส่วนตัวเลือกให้ส่งให้ นักเรียน จะมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ของแต่ ละพื้นที่แตกต่างกันออกไป
5
ชำระเงิน
ผู้เรียนเลือกชำระเงินโดยการ 1.โอนธนาคารได้ โดยตรง 2. สามารถชำระโดยใช้บัตรได้ที่ paypal ระบบข้อ 1 จะต้องทำการแจ้งการชำระเงิน ได้ที่เมนูด้านบน เมนูแจ้งการชำระเงิน ส่วนระบบ ชำระ paypal จะมีการตัดระบบอัตโนมัติ ไม่ต้องทำการแจ้ง